Ajankohtaista

Siirtoviemärissä vuoto Tillolassa

Korjaustyöt on käynnissä. 

Asiasta tiedotetaan myöhemmin lisää.

Päivitys 24.10

Keskiviikkona 23.10 havaittiin vuoto Kausalan siirtoviemärissä Tillolan alueella. Siirtoviemärissä oli putkirikko, joka aiheutti jätevesien vuotamisen maastoon. Rikkoutuneelle osuudelle on asennettu jätevesien ohipumppaus. Rikkoutuneen osuuden korjaustyöt aloitetaan tänään torstaina 24.10.

Putkirikko ei aiheuta muutoksia Kausalan alueen jätevesiviemäröintiin.

Lisätietoja: Jarkko Laitinen 0400 541135.

Päivitys 28.10

Runkoviemäri on uusittava vajaan 200 metrin matkalta. Kausalan jätevesien johtamista jatketaan vauriokohdan ohi ohipumppauksella.

Vaurion korjaustyöt ovat valmistelussa. Korjaustyöt aloitetaan viikon 44 aikana. Korjaus tehdään pakkosujuttamalla uusi putki vaurioituneelle putkiosuudelle.

Korjaustyöt eivät vaikuta Kausalan jätevesiviemärin toimintaan.

Päivitys 5.11

Korjautyöt jatkuvat työmaalla. Ohipummpaus on jatkettu korjattavan putkiosuuden ohi. Korjaustyöt valmistunevat viikon 46 alussa.

Päivitys 13.11

Vaurioituneen putkiosuuden pakkosujutus uudella muoviputkella tehty. Liitostyöt vanhaan putkistoon käynnissä.

Päivitys 14.11

Siirtoviemärin vaurioituneen osuuden ( 173 metriä) korjaustyöt ovat valmistuneet. Korjattu viettoviemäriosuus otettiin käyttöön eilen illalla.

Alueella tehdään vielä viimeistelytöitä.

Kausalan Lämpö - Luotettavaa energiaa ja toimivaa vesihuoltoa

Kausalan Lämpö Oy on Iitin kunnan omistama, vuonna 1972 perustettu yhtiö. Yhtiön toimialoina ovat kaukolämmön tuotanto ja jakelu sekä vesilaitostoiminta Iitin alueella.

Kaukolämpö tuotetaan puuhakkeella, palaturpeella ja öljyllä. Hakkeella ja palaturpeella tuotetun kaukolämmön osuus on yli 90 %.

Kaukolämpöä toimitetaan Kausalan alueen kiinteistöille. Asiakkaita on jakeluverkostoon liitettynä 150 kpl.

Kausalan Lämpö Oy vastaa myös vesi- ja viemärilaitostoiminnasta Kausalan, Myllytöyryn, Radansuun, Iitin kirkonkylän, Sorronniemen, Kaukaan, Säyhteen ja Vuolenkosken Huutotöyryn alueilla.

Yhtiöllä on käytössä kuusi pohjavedenottamoa, yhteiskapasiteetiltaan 2300 m3/vrk.

Kausalan, Myllytöyryn, Radansuun, Iitin kirkonkylän ja Sorronniemen alueiden jätevedet johdetaan puhdistettavaksi Kouvolan jätevedenpuhdistamolle. Säyhteen jätevedet puhdistetaan pienpuhdistamossa ja Vuolenkosken Huutotöyryn alueiden jätevedet johdetaan puhdistettavaksi Nastolaan.

Vesilaitosasiakkaita on n. 1300 kpl.