Ajankohtaista

Kaukolämpömittareiden vaihto Kausalan alueella

Kausalan Lämpö Oy:n asentajat vaihtavat kiinteistöjen kaukolämpömittareita 
syyskuussa Kausalan alueella 02.09.2021 alkaen.

Mittarinvaihtajalle tulee taata esteetön pääsy lämmönjakokeskukseen.

Mittarinvaihto ja mahdolliset siihen liittyvät putki- ja sähkötyöt eivät aiheuta
kustannuksia kiinteistön omistajalle.

Lisätietoja:

                -     toimitusjohtaja Jarkko Laitinen uh. 0400 541 135
                -     asentaja/päivystys puh. 0400 154 365

​​

 

Myllytöyryn vedenjakelualueella Veden fluoridipitoisuus kohonnut

Päivitys 26.8.2021

Myllytöyryn vedenottamon veden fluoridipitoisuus on viimeisimmässä tutkimuksessa alentunut raja-arvoon 1,5 mg/l, joka täyttää talousveden vaatimuksen. 
Seuraamme veden laadun tilannetta, ja tiedotamme muutoksista.

 

Viimeisimmässä veden tarkkailunäytteessä Myllytöyryn vedenottamon raakaveden ja Myllytöyryn verkoston näytteessä on veden fluoridiarvo kohonnut.
Juomaveden fluorodin ohjearvo on 1,5 mg/l. Nyt otetuissa näytteissä vedenottamon arvo on 1,6 mg/l ja verkostonäytteen 1,5 mg/l, joten olemme raja-arvojen läheisyydessä. Aikaisemmin Myllytöyryn alueen vedessä ei ole ollut raja-arvojen ylityksiä.
Teemme vedestä uudet tarkkailunäytteet ja seuraamme tilannetta. Tarvittaessa teemme toimenpiteitä vedenhankinnassa fluoriarvojen madaltamiseksi.
Pieninä pitoisuuksina fluoridi on hampaille terveellistä, mutta suuret määrät saattavat aiheuttaa hampaiden värjäytymistä ja luuston heikkenemistä.

Lisätietoja:
Toimitustohtaja Jarkko Laitinen 0400 541 135

Kausalan Lämpö - Luotettavaa energiaa ja toimivaa vesihuoltoa

Kausalan Lämpö Oy on Iitin kunnan omistama, vuonna 1972 perustettu yhtiö. Yhtiön toimialoina ovat kaukolämmön tuotanto ja jakelu sekä vesilaitostoiminta Iitin alueella.

Kaukolämpö tuotetaan puuhakkeella, palaturpeella ja öljyllä. Hakkeella ja palaturpeella tuotetun kaukolämmön osuus on yli 90 %.

Kaukolämpöä toimitetaan Kausalan alueen kiinteistöille. Asiakkaita on jakeluverkostoon liitettynä 150 kpl.

Kausalan Lämpö Oy vastaa myös vesi- ja viemärilaitostoiminnasta Kausalan, Myllytöyryn, Radansuun, Iitin kirkonkylän, Sorronniemen, Kaukaan, Säyhteen ja Vuolenkosken Huutotöyryn alueilla.

Yhtiöllä on käytössä kuusi pohjavedenottamoa, yhteiskapasiteetiltaan 2300 m3/vrk.

Kausalan, Myllytöyryn, Radansuun, Iitin kirkonkylän ja Sorronniemen alueiden jätevedet johdetaan puhdistettavaksi Kouvolan jätevedenpuhdistamolle. Säyhteen jätevedet puhdistetaan pienpuhdistamossa ja Vuolenkosken Huutotöyryn alueiden jätevedet johdetaan puhdistettavaksi Nastolaan.

Vesilaitosasiakkaita on n. 1300 kpl.