Ajankohtaista

KATKO VEDENJAKELUSSA MYLLYTÖYRYSSÄ TORSTAINA 26.9.2019 KELLO 16 – 17

Suomen Energia-Urakointi Oy urakoi Kausalassa sähkön jakeluverkon

 maakaapelointia. Tämä aiheuttaa sähkökatkon Myllytöyryn vedenottamolle.

Vedenjakelu on keskeytettynä Myllytöyryn vedenjakelualueela torstaina 26.9.2019 kello 16:00 – 17:00.

 

Vesikatkoksen jälkeen saattaa vedessä ilmetä ilmaa ja epäpuhtauksia,

jotka poistuvat vettä juoksuttamalla.

 

Pahoittelemme aiheutunutta haittaa.

 

Kausalan Lämpö Oy

Jarkko Laitinen

 toimitusjohtaja

puh. 0400 541135

 

Vesihuollon asiakastyytyväisyyskysely

Kausalan Lämpö Oy tekee vesihuollon asiakastyytyväisyyskyselyn. Olemme lähettäneet kutsun internet-kyselyyn kirjeellä asiakkaille.

Tutkimukseen voi vastata 20.10.2019 mennessä. Vastanneiden kesken arvotaan 3 kappaletta a 50 € lahjakortteja ( K- tai S-ryhmä ).

Tässä linkki internetkyselyyn: linkki 

Tutkimuksen toteuttaa Servitium Oy.

Kausalan Lämpö toivottaa hyvää syksyä.

Kausalan Lämpö - Luotettavaa energiaa ja toimivaa vesihuoltoa

Kausalan Lämpö Oy on Iitin kunnan omistama, vuonna 1972 perustettu yhtiö. Yhtiön toimialoina ovat kaukolämmön tuotanto ja jakelu sekä vesilaitostoiminta Iitin alueella.

Kaukolämpö tuotetaan puuhakkeella, palaturpeella ja öljyllä. Hakkeella ja palaturpeella tuotetun kaukolämmön osuus on yli 90 %.

Kaukolämpöä toimitetaan Kausalan alueen kiinteistöille. Asiakkaita on jakeluverkostoon liitettynä 150 kpl.

Kausalan Lämpö Oy vastaa myös vesi- ja viemärilaitostoiminnasta Kausalan, Myllytöyryn, Radansuun, Iitin kirkonkylän, Sorronniemen, Kaukaan, Säyhteen ja Vuolenkosken Huutotöyryn alueilla.

Yhtiöllä on käytössä kuusi pohjavedenottamoa, yhteiskapasiteetiltaan 2300 m3/vrk.

Kausalan, Myllytöyryn, Radansuun, Iitin kirkonkylän ja Sorronniemen alueiden jätevedet johdetaan puhdistettavaksi Kouvolan jätevedenpuhdistamolle. Säyhteen jätevedet puhdistetaan pienpuhdistamossa ja Vuolenkosken Huutotöyryn alueiden jätevedet johdetaan puhdistettavaksi Nastolaan.

Vesilaitosasiakkaita on n. 1300 kpl.