Ajankohtaista

Runkovesijohdon liitostyö keskiviikkona 26.6.2019

RUNKOVESIJOHDON LIITOSTYÖ KESKIVIIKKONA 26.6.2019

 

Kausalan Lämpö suorittaa runkovesijohdon liitostöitä Veteraanitien tulevan päiväkodin kohdalla.

Liitostyöt aiheuttavat katkoksen vedenjakelussa seuraavilla alueilla: Paloasema, jäähalli, Veteraanitie 11-13 ja läntisessä Myllytöyryssä osoitteissa Hiihtäjänkaari, Hiihtäjänpolku, Sompatie, Sompakuja, Sauvatie, Otsontie ja osa Hiihtäjäntiestä.

 

Veden jakelu on keskeytettynä keskiviikkona 26.6.2019 klo 8 – 17 välisenä aikana.

 

Tiedotamme töiden edistymisestä nettisivuillamme www.kausalanlampo.fi

 

Vesikatkoksen jälkeen saattaa vedessä ilmetä ilmaa ja epäpuhtauksia, jotka poistuvat vettä juoksuttamalla.

Pahoittelemme aiheutunutta haittaa.

Jaamme vedenjakelun katkaisuilmoituksen asiakkaille maanantaina 24.6.2019

Lisätietoja:

Jarkko Laitinen 0400 541135

 

Vikapäivystys 0400 154365

 

Tiedote 17.6.2019

Kausalan Lämpö suorittaa runkovesijohdon liitostöitä Veteraanitien tulevan päiväkodin kohdalla.

Huomenna keskiviikkona tehdään liitostyö Ravilinnan puoleissa osassa. Liitostyöt aiheuttavat katkoksen vedenjakelussa paloaseman, jäähallin, Veteraanitie 11-13, urheilukenttien pukusuojissa ja urheilukentän kastelussa.Vedenjakelu on keskeytettynä kello 9-13.

Lisäksi liitostyö saattaa aiheuttaa häiriöitä koko Kausalan vedenjakelussa. Tiedotamme huomenna lisää asiasta.

Vesikatkoksen jälkeen saattaa vedessä ilmetä ilmaa ja epäpuhtauksia, jotka poistuvat huuhtelemalla vettä.

Pahoittelemme aiheutunutta haittaa.

Lisätietoja Jarkko Laitinen 0400 541135

Päivytys 19.6.2019 klo 11.00

Runkovesitöiden johdosta joudumme laajentamaan katkosaluetta. Vedenjakelu joudutaan keskeyttämään myös Uuden myllytöyryn alueelta. Vedenjakelun katkaisun piiriin kuuluu lisäksi Hiihtäjänkaari, Hiihtäjänpolku, Sompatie, Sompakuja, Sauvatie, Otsontie ja osa Hiihtäjäntiestä.

Päivitys 19.6.2019 kello13.50

Runkovesijohdon liitostyöt valmiit. Vesijohtoverkostossa saattaa esiintyä ilmaa, joka poistuu vettä juoksuttamalla.

Ensi viikon keskiviikkona 26.6 teemme toisen runkovesijohdon liitostyöt Veteraanitiellä. Työt tulevat aiheuttamaan katkoksen samalle allueelle Liitostyöt aiheuttavat pidemmän katkoksen vedenjakeluun.

Tiedotamme asiasta vielä erikseen.

 

Kausalan Lämpö - Luotettavaa energiaa ja toimivaa vesihuoltoa

Kausalan Lämpö Oy on Iitin kunnan omistama, vuonna 1972 perustettu yhtiö. Yhtiön toimialoina ovat kaukolämmön tuotanto ja jakelu sekä vesilaitostoiminta Iitin alueella.

Kaukolämpö tuotetaan puuhakkeella, palaturpeella ja öljyllä. Hakkeella ja palaturpeella tuotetun kaukolämmön osuus on yli 90 %.

Kaukolämpöä toimitetaan Kausalan alueen kiinteistöille. Asiakkaita on jakeluverkostoon liitettynä 150 kpl.

Kausalan Lämpö Oy vastaa myös vesi- ja viemärilaitostoiminnasta Kausalan, Myllytöyryn, Radansuun, Iitin kirkonkylän, Sorronniemen, Kaukaan, Säyhteen ja Vuolenkosken Huutotöyryn alueilla.

Yhtiöllä on käytössä kuusi pohjavedenottamoa, yhteiskapasiteetiltaan 2300 m3/vrk.

Kausalan, Myllytöyryn, Radansuun, Iitin kirkonkylän ja Sorronniemen alueiden jätevedet johdetaan puhdistettavaksi Kouvolan jätevedenpuhdistamolle. Säyhteen jätevedet puhdistetaan pienpuhdistamossa ja Vuolenkosken Huutotöyryn alueiden jätevedet johdetaan puhdistettavaksi Nastolaan.

Vesilaitosasiakkaita on n. 1300 kpl.