Ajankohtaista

Siirtoviemärissä vuoto Tillolassa

Korjaustyöt on käynnissä. 

Asiasta tiedotetaan myöhemmin lisää.

Päivitys 24.10

Keskiviikkona 23.10 havaittiin vuoto Kausalan siirtoviemärissä Tillolan alueella. Siirtoviemärissä oli putkirikko, joka aiheutti jätevesien vuotamisen maastoon. Rikkoutuneelle osuudelle on asennettu jätevesien ohipumppaus. Rikkoutuneen osuuden korjaustyöt aloitetaan tänään torstaina 24.10.

Putkirikko ei aiheuta muutoksia Kausalan alueen jätevesiviemäröintiin.

Lisätietoja: Jarkko Laitinen 0400 541135.

Päivitys 28.10

Runkoviemäri on uusittava vajaan 200 metrin matkalta. Kausalan jätevesien johtamista jatketaan vauriokohdan ohi ohipumppauksella.

Vaurion korjaustyöt ovat valmistelussa. Korjaustyöt aloitetaan viikon 44 aikana. Korjaus tehdään pakkosujuttamalla uusi putki vaurioituneelle putkiosuudelle.

Korjaustyöt eivät vaikuta Kausalan jätevesiviemärin toimintaan.

Päivitys 5.11

Korjautyöt jatkuvat työmaalla. Ohipummpaus on jatkettu korjattavan putkiosuuden ohi. Korjaustyöt valmistunevat viikon 46 alussa.

Päivitys 13.11

Vaurioituneen putkiosuuden pakkosujutus uudella muoviputkella tehty. Liitostyöt vanhaan putkistoon käynnissä.

Päivitys 14.11

Siirtoviemärin vaurioituneen osuuden ( 173 metriä) korjaustyöt ovat valmistuneet. Korjattu viettoviemäriosuus otettiin käyttöön eilen illalla.

Alueella tehdään vielä viimeistelytöitä.

Iittiläistä Kaukolämpöä

Kausalan Lämpö Oy:n kaukolämpö tuotetaan paikallisesti omassa lämpökeskuksessa. Lämpökeskuksessa lämpö tuotetaan 93 % biopolttoaineilla (metsähake ja turve). Uusiutuvan energian käyttö ylittää yli kaksinkertaisesti valtakunnallisen keskiarvon.

Kaukolämmön asiakkaat saavat lämmön kaukolämpöverkossa kiertävästä kuumasta vedestä. Asiakkaille tulevan kaukolämpöveden lämpötila vaihtelee sään mukaan 65-110 ⁰C. Asiakkailta lämpölaitokseen palaavan veden lämpötila vaihtelee 40-65 ⁰C. Kausalan Lämmöllä on tällä hetkellä 150 asiakasta.

Kausalan Lämmön tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian osuutta lämmön tuotannossa ja tarjota Kausalan alueella edullista lämpöä ja lisätä kaukolämmön osuutta kiinteistöjen lämmityksessä.

Hinnastot

Kaukolämpöhinnasto

Kaukolämmön liittymis- ja perusmaksutariffit