Ajankohtaista

Kaukolämpömittareiden vaihto Kausalan alueella

Kausalan Lämpö Oy:n asentajat vaihtavat kiinteistöjen kaukolämpömittareita 
syyskuussa Kausalan alueella 02.09.2021 alkaen.

Mittarinvaihtajalle tulee taata esteetön pääsy lämmönjakokeskukseen.

Mittarinvaihto ja mahdolliset siihen liittyvät putki- ja sähkötyöt eivät aiheuta
kustannuksia kiinteistön omistajalle.

Lisätietoja:

                -     toimitusjohtaja Jarkko Laitinen uh. 0400 541 135
                -     asentaja/päivystys puh. 0400 154 365

​​

 

Myllytöyryn vedenjakelualueella Veden fluoridipitoisuus kohonnut

Päivitys 26.8.2021

Myllytöyryn vedenottamon veden fluoridipitoisuus on viimeisimmässä tutkimuksessa alentunut raja-arvoon 1,5 mg/l, joka täyttää talousveden vaatimuksen. 
Seuraamme veden laadun tilannetta, ja tiedotamme muutoksista.

 

Viimeisimmässä veden tarkkailunäytteessä Myllytöyryn vedenottamon raakaveden ja Myllytöyryn verkoston näytteessä on veden fluoridiarvo kohonnut.
Juomaveden fluorodin ohjearvo on 1,5 mg/l. Nyt otetuissa näytteissä vedenottamon arvo on 1,6 mg/l ja verkostonäytteen 1,5 mg/l, joten olemme raja-arvojen läheisyydessä. Aikaisemmin Myllytöyryn alueen vedessä ei ole ollut raja-arvojen ylityksiä.
Teemme vedestä uudet tarkkailunäytteet ja seuraamme tilannetta. Tarvittaessa teemme toimenpiteitä vedenhankinnassa fluoriarvojen madaltamiseksi.
Pieninä pitoisuuksina fluoridi on hampaille terveellistä, mutta suuret määrät saattavat aiheuttaa hampaiden värjäytymistä ja luuston heikkenemistä.

Lisätietoja:
Toimitustohtaja Jarkko Laitinen 0400 541 135

Iittiläistä Kaukolämpöä

Kausalan Lämpö Oy:n kaukolämpö tuotetaan paikallisesti omassa lämpökeskuksessa. Lämpökeskuksessa lämpö tuotetaan 93 % biopolttoaineilla (metsähake ja turve). Uusiutuvan energian käyttö ylittää yli kaksinkertaisesti valtakunnallisen keskiarvon.

Kaukolämmön asiakkaat saavat lämmön kaukolämpöverkossa kiertävästä kuumasta vedestä. Asiakkaille tulevan kaukolämpöveden lämpötila vaihtelee sään mukaan 65-110 ⁰C. Asiakkailta lämpölaitokseen palaavan veden lämpötila vaihtelee 40-65 ⁰C. Kausalan Lämmöllä on tällä hetkellä 150 asiakasta.

Kausalan Lämmön tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian osuutta lämmön tuotannossa ja tarjota Kausalan alueella edullista lämpöä ja lisätä kaukolämmön osuutta kiinteistöjen lämmityksessä.

Hinnastot

Kaukolämpöhinnasto 2020

Kaukolämmön liittymis- ja perusmaksutariffit
Kaukolämmön liittymis- ja perusmaksutariffit 2020