Ajankohtaista

Vesijohtovuoto Iitintiellä

Iitintien kevyenliikenteen varressa on vesijohtovuoto

Olemme aloittaneet korjaustyöt. Korjaustöiden johdosta joudumme rajoittamaan vedenjakelua Haravakylän alueella.

Valitamme häiriötä.

Lisätietoja: Päivystys 0400 154 365
                  Toimittusjohtaja Jarkko Laitinen 0400 541 135

 

Päivitys kello 12.30

Vesijohtovuoto on korjattu ja vedenjakelu palautetaan normaaliksi.

Vedessä voi katkoksen jälkeen esiintyä ilmaa ja muita epäpuhtauksia. Nämä poistuvat vettä juoksuttamalla.

Kausalan Lämpö - Luotettavaa energiaa ja toimivaa vesihuoltoa

Kausalan Lämpö Oy on Iitin kunnan omistama, vuonna 1972 perustettu yhtiö. Yhtiön toimialoina ovat kaukolämmön tuotanto ja jakelu sekä vesilaitostoiminta Iitin alueella.

Kaukolämpö tuotetaan puuhakkeella, palaturpeella ja öljyllä. Hakkeella ja palaturpeella tuotetun kaukolämmön osuus on yli 90 %.

Kaukolämpöä toimitetaan Kausalan alueen kiinteistöille. Asiakkaita on jakeluverkostoon liitettynä 150 kpl.

Kausalan Lämpö Oy vastaa myös vesi- ja viemärilaitostoiminnasta Kausalan, Myllytöyryn, Radansuun, Iitin kirkonkylän, Sorronniemen, Kaukaan, Säyhteen ja Vuolenkosken Huutotöyryn alueilla.

Yhtiöllä on käytössä kuusi pohjavedenottamoa, yhteiskapasiteetiltaan 2300 m3/vrk.

Kausalan, Myllytöyryn, Radansuun, Iitin kirkonkylän ja Sorronniemen alueiden jätevedet johdetaan puhdistettavaksi Kouvolan jätevedenpuhdistamolle. Säyhteen jätevedet puhdistetaan pienpuhdistamossa ja Vuolenkosken Huutotöyryn alueiden jätevedet johdetaan puhdistettavaksi Nastolaan.

Vesilaitosasiakkaita on n. 1300 kpl.