Ajankohtaista

Kaukolämpömittareiden vaihto Kausalan alueella

Kausalan Lämpö Oy:n asentajat vaihtavat kiinteistöjen kaukolämpömittareita 
syyskuussa Kausalan alueella 02.09.2021 alkaen.

Mittarinvaihtajalle tulee taata esteetön pääsy lämmönjakokeskukseen.

Mittarinvaihto ja mahdolliset siihen liittyvät putki- ja sähkötyöt eivät aiheuta
kustannuksia kiinteistön omistajalle.

Lisätietoja:

                -     toimitusjohtaja Jarkko Laitinen uh. 0400 541 135
                -     asentaja/päivystys puh. 0400 154 365

​​

 

Myllytöyryn vedenjakelualueella Veden fluoridipitoisuus kohonnut

Päivitys 26.8.2021

Myllytöyryn vedenottamon veden fluoridipitoisuus on viimeisimmässä tutkimuksessa alentunut raja-arvoon 1,5 mg/l, joka täyttää talousveden vaatimuksen. 
Seuraamme veden laadun tilannetta, ja tiedotamme muutoksista.

 

Viimeisimmässä veden tarkkailunäytteessä Myllytöyryn vedenottamon raakaveden ja Myllytöyryn verkoston näytteessä on veden fluoridiarvo kohonnut.
Juomaveden fluorodin ohjearvo on 1,5 mg/l. Nyt otetuissa näytteissä vedenottamon arvo on 1,6 mg/l ja verkostonäytteen 1,5 mg/l, joten olemme raja-arvojen läheisyydessä. Aikaisemmin Myllytöyryn alueen vedessä ei ole ollut raja-arvojen ylityksiä.
Teemme vedestä uudet tarkkailunäytteet ja seuraamme tilannetta. Tarvittaessa teemme toimenpiteitä vedenhankinnassa fluoriarvojen madaltamiseksi.
Pieninä pitoisuuksina fluoridi on hampaille terveellistä, mutta suuret määrät saattavat aiheuttaa hampaiden värjäytymistä ja luuston heikkenemistä.

Lisätietoja:
Toimitustohtaja Jarkko Laitinen 0400 541 135

Kausalan Lämpö Oy vastaa Iitin kunnan vesihuollosta

Kausalan Lämpö Oy:n vesihuollon vastuualueet ovat Kausalan, Myllytöyryn, Radansuun, Iitin kirkonkylän, Sorronniemen, Kaukaan, Säyhteen ja Vuolenkosken Huutotöyryn toiminta-alueet.

Kausalan Lämmön talousvesi on pohjavettä, joka tuotetaan pohjavedenottamoilla. Kausalan Lämmöllä on yhteensä kuusi pohjavedenottamoa. Pohjavedenottamoiden yhteiskapasiteetti on 2300 m3 vuorokaudessa. Kausalan Lämmön päivittäinen vedenkulutus on noin 700 m3.

Kausalan Lämmön toimittama talousvesi täyttää hyvin viranomaisten asettamat laatuvaatimukset. Talousveden laatua tarkkaillaan jatkuvasti viranomaisten toimesta ja sisäisellä tarkistuksella. Talousveden happamuusaste eli ph on noin 7,5, eli vesi on neutraalia. Iitin vesi on kovuudeltaan 3,5 dH, (pehmeä). Tämä tarkoittaa, että kiinteistöissä ei tarvitse käyttää suoloja veden pehmentämiseen.

Vedenjakeluverkostoa Kausalan Lämmöllä on seuraavasti: vesijohtoverkostoa noin 86 km ja viemäriverkostoa noin 83 km.

Jätevedet toimitetaan puhdistettavaksi Kouvolan Mäkikylän puhdistamoon Kausalan, Myllytöyryn, Radansuun, Iitin kirkonkylän ja Sorronniemen alueilta. Vuolenkosken alueen jätevedet puhdistetaan Lahdessa Nastolan puhdistamolla ja Säyhteen jätevedet puhdistetaan paikallisesti pienpuhdistamossa.

Mittareiden luenta ja laskutus 1.9.2020 lähtien

Vesimittareiden luenta tapahtuu jatkossa syyskuussa.

Pyrimme tällä muutoksella parantamaan tasauslaskutuksen ajantasaisuutta.                                         

Lähetämme mittarinlukukortin elokuun loppupuolella.

Lukeman voitte ilmoittaa seuraavasti:

Voitte halutessanne seurata ja ilmoittaa vesimittarin lukemia useammin kuin kerran vuodessa. Tällöin laskutus perustuu tarkemmin oikeaan kulutukseen.

Laskutusjaksot:

1.1.– 31.3.      arviolaskutus, arvioitu eräpäivä maaliskuun lopussa

1.4. – 30.6.      arviolaskutus, arvioitu eräpäivä kesäkuun lopussa

1.7. – 30.9.      tasaus- ja arviolaskutus, arvioitu eräpäivä lokakuun puoliväli

1.10.-31.12.     arviolaskutus, arvioitu eräpäivä joulukuun lopussa

 

Hinnastot

Vesihinnasto 2021

Vesihinnasto 2019

Liittymismaksut

Vesiliittymäsopimuksen siirto

Ilmoita meille heti, kun vesiliittymäsopimuksesi omistaja vaihtuu. Täytä vesiliittymäsopimuksen siirto-lomake ja lähetä se meille sähköpostilla osoitteeseen kausalan.lampo(at)kausalanlampo.fi tai postitse osoitteeseen:

Kausalan Lämpö Oy
Rautatienkatu 22,
PL 38,
47401 KAUSALA

Tästä lomakkeeseen »