Ajankohtaista

Siirtoviemärissä vuoto Tillolassa

Korjaustyöt on käynnissä. 

Asiasta tiedotetaan myöhemmin lisää.

Päivitys 24.10

Keskiviikkona 23.10 havaittiin vuoto Kausalan siirtoviemärissä Tillolan alueella. Siirtoviemärissä oli putkirikko, joka aiheutti jätevesien vuotamisen maastoon. Rikkoutuneelle osuudelle on asennettu jätevesien ohipumppaus. Rikkoutuneen osuuden korjaustyöt aloitetaan tänään torstaina 24.10.

Putkirikko ei aiheuta muutoksia Kausalan alueen jätevesiviemäröintiin.

Lisätietoja: Jarkko Laitinen 0400 541135.

Päivitys 28.10

Runkoviemäri on uusittava vajaan 200 metrin matkalta. Kausalan jätevesien johtamista jatketaan vauriokohdan ohi ohipumppauksella.

Vaurion korjaustyöt ovat valmistelussa. Korjaustyöt aloitetaan viikon 44 aikana. Korjaus tehdään pakkosujuttamalla uusi putki vaurioituneelle putkiosuudelle.

Korjaustyöt eivät vaikuta Kausalan jätevesiviemärin toimintaan.

Päivitys 5.11

Korjautyöt jatkuvat työmaalla. Ohipummpaus on jatkettu korjattavan putkiosuuden ohi. Korjaustyöt valmistunevat viikon 46 alussa.

Päivitys 13.11

Vaurioituneen putkiosuuden pakkosujutus uudella muoviputkella tehty. Liitostyöt vanhaan putkistoon käynnissä.

Päivitys 14.11

Siirtoviemärin vaurioituneen osuuden ( 173 metriä) korjaustyöt ovat valmistuneet. Korjattu viettoviemäriosuus otettiin käyttöön eilen illalla.

Alueella tehdään vielä viimeistelytöitä.

Kausalan Lämpö Oy vastaa Iitin kunnan vesihuollosta

Kausalan Lämpö Oy:n vesihuollon vastuualueet ovat Kausalan, Myllytöyryn, Radansuun, Iitin kirkonkylän, Sorronniemen, Kaukaan, Säyhteen ja Vuolenkosken Huutotöyryn toiminta-alueet.

Kausalan Lämmön talousvesi on pohjavettä, joka tuotetaan pohjavedenottamoilla. Kausalan Lämmöllä on yhteensä kuusi pohjavedenottamoa. Pohjavedenottamoiden yhteiskapasiteetti on 2300 m3 vuorokaudessa. Kausalan Lämmön päivittäinen vedenkulutus on noin 700 m3.

Kausalan Lämmön toimittama talousvesi täyttää hyvin viranomaisten asettamat laatuvaatimukset. Talousveden laatua tarkkaillaan jatkuvasti viranomaisten toimesta ja sisäisellä tarkistuksella. Talousveden happamuusaste eli ph on noin 7,5, eli vesi on neutraalia. Iitin vesi on kovuudeltaan 3,5 dH, (pehmeä). Tämä tarkoittaa, että kiinteistöissä ei tarvitse käyttää suoloja veden pehmentämiseen.

Vedenjakeluverkostoa Kausalan Lämmöllä on seuraavasti: vesijohtoverkostoa noin 86 km ja viemäriverkostoa noin 83 km.

Jätevedet toimitetaan puhdistettavaksi Kouvolan Mäkikylän puhdistamoon Kausalan, Myllytöyryn, Radansuun, Iitin kirkonkylän ja Sorronniemen alueilta. Vuolenkosken alueen jätevedet puhdistetaan Lahdessa Nastolan puhdistamolla ja Säyhteen jätevedet puhdistetaan paikallisesti pienpuhdistamossa.

Hinnastot

Vesihinnasto 2018

Vesihinnasto 2019

Liittymismaksut

Vesiliittymäsopimuksen siirto

Ilmoita meille heti, kun vesiliittymäsopimuksesi omistaja vaihtuu. Täytä vesiliittymäsopimuksen siirto-lomake ja lähetä se meille sähköpostilla osoitteeseen kausalan.lampo(at)kausalanlampo.fi tai postitse osoitteeseen:

Kausalan Lämpö Oy
Rautatienkatu 22,
PL 38,
47401 KAUSALA

Tästä lomakkeeseen »